Old bossy aludt chat line number

Indonesien: Junge Paare wegen Sex vor der Ehe ausgepeitscht. last night (múlt éjjel) yesterday evening (tegnap este) in the morning / in the noon / etc (reggel / délben / stb.) every forenoon / every noon / etc (minden délelőtt / minden délben / stb.) at night / at midnight / at noon / etc (éjjel / éjfélkor / délben / stb.) this morning, this afternoon, this forenoon, this evening, tonight (ma reggel, ma délelőtt, ma délután, ma este, ma éjjel) early in the morning (korán reggel)ability (képesség, tehetség, ügyesség) abilities (képességek) general ability (általános képesség) ability during a specific event (képesség egy spec. vmivel kapcsolatban, információ kérése vmiről, -ról, -ről, után, 2. (nem kell mást tenned, mint...; csak az a dolgod, hogy...) almost all (majdnem mind,majdnem valamennyien, majdnem az egész) at all hours (a nap minden órájában) at all times (mindig, mindenkor) at all(egyáltalán) each and all (egyenként és összesen) on all fours (négykézláb) and all sundry (mindenki, boldog-boldogtalan) most of all (legfőképpen) not at all (egyáltalán nem) nothing at all (semmi, semmi sem, egyáltalán semmi egyáltalán semmi sem) all the better (annál jobb) all the better for me (annál jobb számomra) in all manner of way (minden úton-módon) it is written all over him ... egy esemény fokozatai meghatározásakor, szerint, értelmében, alapján (pl. Általános képesség - fizikai és szellemi képességek kifejezésére, illetve annak megjelölésére, hogy mit tudunk és mit nem, ill. ha valami valaki által megengedett vagy nem megengedett, valamint kérés, javaslat és kívánság kifejezésére 3. ruhába) dress up (felőltöztet) put on (felvesz valamit magára) take off (levesz pl. repülő) dive on the enemy (lecsap az ellenségre) engage the enemy (megtámadja az ellenséget) fall on the enemy (ellenséget megtámad) hew the enemy pieces (tönkreveri az ellenséget) hew the enemy pieces (tönkreveri az ellenséget) engineer (gépkezelő, gépész, mozdonyvezető, mérnök, műszaki katona) engineering (műszaki) automotive engineer (gépkocsi mérnök autómérnök) seat facing the engine (menetirányban való ülés) back the engine (háttal a menetiránynak) booster engine (erősítő pótdinamó, erősítő pótmotor) building engineering (épületgépészet) civil engineer (általános mérnök, építőmérnök) communication engineering (híradástechnika) computer engineering (informatika) consulting engineer (mérnökszakértő) designing engineer (fejlesztőmérnök) diesel engine (dízel-motor, dízelmozdony) duplex engine (kétszeres működésű gép) electric engineer (elektrómérnök) electrical engineer (elektromérnök, villamosmérnök) engine brake (motorfék) engine driver (mozdonyvezető) engine fitter (géplakatos, motorszerelő) engine hood (motorháztető) engine house (gépház) engine oil (motorolaj) engine room (gépterem) engine trouble (motorhiba) engined (motoros) field engineer (haditechnika) fire engine (tűzoltóautó) mechanical engineer (gépészmérnök) mechanical engineering (gépészet) race the engine (túráztatja a motort) robust engine (nagy teljesítményű motor) rocket engine (rakétahajtómű) section engineer (osztálymérnök) senior engineer (főmérnök) software engineering (szoftverfejlesztés) sound engineer (hangmérnök) steam engine (gőzgép, gőzmozdony) structural engineer (szerkezetépitő mérnök, statikus mérnök) the engine failed (a motor elromlott) the engine is knocking (kopog a motor) traction engine (vontatógép) transportation engineer (közlekedésmérnök) twin engined (kétmotoros) two stroke engine (kétütemű motor) engineer (tervez, épít, konstruál) make the engine start (megindítja a motort)enjoyment (élvezet) enjoyable (élvezetes, kellemes) enjoyment (jogok élvezete, haszonélvezeti jog) unenjoyable (élvezhetetlen) enjoy health (egészséges) enjoy good health (jó egészségnek örvend) enjoy oneself (jól érzi magát) enjoy yourself (érezd jól magad) enjoy oneself (jól szórakozik) enjoy oneself immensely (nagyszerűen mulat, remekül szórakozik)enter (belépés) entered (bekért) entering (bekérés) re enter (visszatér, újra-beadott) enter for (benevez) enter upon (megkezd) enter the army (katonának megy) enter the navy (tengerésznek megy) enter the room (belép a szobába) Adjective: 1. vasárnapja) - Father's Day (the 3th Sunday of June) - Apák Napja (június 3. jegyzőkönyvnél) caster attendant (monotip gépszedő) checkroom attendant, cloakroom attendant (ruhatáros) filling station attendant (benzinkutas) flight attendant (légi utaskísérő) forecourt attendant, gas station attendant, petrol station attendant (benzinkutas) hours of attendance (hivatalos órák) lady in attendance (udvarhölgy) leave unattended (őrizetlenül hagy) lift attendant (liftkezelő, liftes) medical attendance (orvosi ellátás, orvosi kezelés, betegellátás, ápolás) medical attendant (kezelőorvos) non attendance (távolmaradás) parking attendant (parkolóőr) physician in attendance (ügyeletes orvos) regular attendance (rendszeres jelenlét) attend mass (misét hallgat) attend the obsequies (követi a temetési menetet, részt vesz a gyászszertartáson, részt vesz a temetésen) be in attendance upon sy (szolgálatot teljesít vkinek, vkinek a kíséretében van) dance attendance on sy (körülhízeleg vkit, körüludvarol vkit, legyeskedik vki körül, sürgölődik vki körül) unattended (gazdátlan, gondozás nélküli, kezeletlen, kíséret nélküli) Attention! ) attentive (figyelmes) deserve attention (figyelemre méltó) inattentive (figyelmetlen, szórakozott, hanyag, nemtörődöm (vmiben), nem előzékeny/udvarias (to/towards szemben) ) Pay attention! ) pay sg attention (figyel vmire) attract attention (felhívja a figyelmet, figyelmet kelt, magára vonja a figyelmet) be attentive (figyelemmel van) bring sg sy's attention (felhívja a figyelmét vmire call sy's attention sg (felhívja vki figyelmét vmire) command attention (figyelmet parancsol) draw attention (felhívja a figyelmet) draw attention (felhívja rá a figyelmet) draw sy's attention sg (felhívja vki figyelmét vmire) favour attention (figyelmet szentel) follow with attention (figyelemmel kísér) give attention sg (elintéz vmit) march at attention (lépést tartani) pay attention (figyel, figyelmet szentel, vigyáz, ügyel) pay attention (ügyel rá) pay attention a lady (udvarol) pay attentions a lady (udvarol egy hölgynek) pay no attention (nem törődik, nem ügyel) show sy attention (figyelmes vkivel szemben, előzékeny vkivel szemben) stand at attention (vigyázzban áll) unattended (gazdátlan, gondozás nélküli, kezeletlen, kíséret nélküli) availability (elérhetőség, felhasználhatóság, használhatóság, hozzáférhetőség, érvényesség, lehetőség, üzemkészség, rendelkezésre állás) available (hozzáférhető, beszerezhető, elérhető, felhasználható, igénybe vehető, kapható, megszerezhető, rendelkezésre álló, érvényes) available nutrients (felvehető tápanyagok) no longer available (nem érvényes, lejárt) of no avail (eredménytelen, hasztalan, hiábavaló) avail oneself of sg (hasznát veszi vminek, igénybe vesz vmit) be of little avail sy (keveset használ vkinek, nem sokra megy) no avail (eredménytelenül, hiába) unavailable (nem elérhető) unavailing (hiábavaló) without avail (eredménytelenül, hiába) evil, worse, the worst (gonosz, gonoszabb, a leggonoszabb) badly (rosszul; nagyon) bad, foul (rossz) bad-tampered (rosszkedvű) bad luck (pech, rossz szerencse) have bad luck (pech, rossz szerencse) bad language (disznó beszéd) go the bad (elzüllik) it is bad taste (ízléstelen dolog)take badly (rosszul fogad vmt) do badly by (rosszat tesz vele) be badly off (anyagilag rosszul áll) badly injured (súlyoson sérült) badly wounded (súlyosan megsérült) badly lit area (rosszul megvilágitott terület) be doing badly (rosszul megy, rosszul megy neki)) take well badly (nagyon rossz fényképarca van) he wants it badly (nagy szüksége van rá) injure / badly d (súlyoson sérült) be badly shaken by (erősen megrendítette) he comes off badly (rosszul jár/a rövidebbet húzza) carry oneself badly (rosszul viselkedik) things fell out badly (a dolgok rosszul ütöttek ki)have a bath (fürdik, van egy fürdése) take a bath (fürdik, vesz egy fürdőt) take a bath in the lake (megfürdik a tóban) sunbath (napfürdő) mudbath (iszapfürdő) bubble bath (habfürdő, pezsgőfürdő) vapour bath (gőzfürdő) sunbathe (napozik) bay leaf (babérlevél) bay window (kiugró ablakfülke, zárt erkély) bay wood (mahagóni) bomb bay (bombarekesz) cargo bay (raktér) rose bay (oleánder) sick bay (betegszoba) bay at the moon (ugatja a holdat) be at bay (kétségbeesetten küzdeni) bring bay (döntő küzdelemre kényszerít) keep at bay (sakkban tart, védekezésre kényszerít) stand at bay (kétségbeesetten küzd) S. vmekkora távolságra, mélységben, mélységnél, magasságban, magasságnál, sebességgel, stb. good at sums (jó számoló), good at games (jó játékos)at table (asztalnál) at window (ablaknál) at home (otthon) at store (boltban) at work (munkában) at school (iskolában) at sea (tengeren) at hand (kéznél, keze ügyében) at the center (középen) at the weekend (hétvégén) at my side (az oldalamon, mellettem) at war (háborúban) sick at heart (szívbeteg, búskomor, nagyon szomorú) at the tailor's (szabónál) at six o'clock, at 6 o'clock (hat órakor) at Christmas (Karácsonykor) before it was Christmas (mielőtt Karácsony volt, Karácsony előtt) at dinner time (ebédidőben) at night (éjjel) at noon (délben) at the beginning (kezdetén, kezdetben - időben) at first (először, elsőnek) at last (végül, utoljára) at present, at the moment, at the present time (jelenleg) two at a time (ketten egyszerre, kettesével) at half price (félárért, féláron) at a dollar a phound (fontonként egy dollár) at all events (mindenesetre) at his command (parancsára) at random (találomra) at my request (kérésemre) at your service (szolgálatára) be good at sports ( sportokban ügyes, jó sportoló) arrive at one's destination (célhoz érkezik) stimate the crowd at ten thousand (tízezer főre, főnyire becsüli a tömeget) hint at sg (utal vmire; céloz, célozgat vmire) look at sy/sg (néz vki/vmi irányába, néz vkit/vmit; néz vkire/vmire, ránéz vkire/vmire) be at sg (foglalkozik vmivel) be at sy (foglalkozik vkivel, nem hagy békén, veszekszik vele) while we are at it (ha már itt tartunk) at all (egyáltalán, egyáltalában) at least (legalább) at once (egyszerreazonnal, rögtön) attend at sg (részt vesz vmin) attend on (kiszolgál) attend school (iskolába jár) attend (vigyáz, felügyel) attend a customer (vevőt kiszolgál) attend upon (kiszolgál) attendance (ellátás, gondozás, hallgatóság, jelenlét, kezelés, kiszolgálás, kíséret, látogatás, látogatottság, megjelenés, jelenlevők, részvétel, résztvevők, részvevők, ápolás, érdeklődés) attendance at school, school attendance (iskolalátogatás) attendance included (kiszolgálás benne foglaltatik az árakban, kiszolgálással együtt) attendance prize (jutalomdíj) attendance register (jelenléti lista, jelenléti ív) attendant (benzinkutas, gondozó, jegyszedő, jelen levő, kezelő, kiszolgáló, kísérő, következmény, látogató, részt vevő, szolga, vele járó, velejáró, vmivel járó) attendant phenomenon (kísérőjelenség) attendants (kiszolgáló személyzet) attendee, attendee (hallgató, látogató, jelenlévő pl. (megtalálja a módját, hogy ...)get together (találkozás, találkozó, összejövetel, összegyűlik) appointment (megbeszélt időpont, megbeszélt találkozó, randevú, találkozó, megbeszélés) happen on sy (véletlenül találkozik vkivel, véletlenül összeakad vkivel) come across (ráakad vmire, véletlenül találkozik vkivel) fall in with (megegyezik vkivel, véletlenül találkozik vkivel) make buckle and tongue meet, make both ends meet (éppen hogy kijön a fizetéséből/keresetéből, addig nyújtózik,ameddig a takarója ér) melting (megható, olvadó, érzelmes) melt away (elolvad) melt down (beolvaszt, olvasztott, egybeolvasztott) be melting (majd elolvad a hőségtől) melt into(beleolvad, belevész, teljesen belevész) melting pot(olvasztótégely)membership (tagság) membership card (tagsági igazolvány) full member (teljes jogú tag) charter member (alapító tag) elect sy a member (taggá választ vkit) member of (tagja a) life member (örökös tag) party member (párttag) charter member, founder member, foundation member (alapító tag) member of a family (családtag) member of congress (kongresszusi képviselő) member of parliament (országgyűlési képviselő) Member State (tagállam) MP (Member of Parliament) (parlamenti képviselő)memoir (tanulmány, életrajz) memory (emlékezőtehetség, memória) memorial (emlékmű) memorial day (emléknap) war memorial (háborús emlékmű) memorial park (emlékpark) memorial tablet (emléktábla) memory at fault (emlékezet-kiesés) memorial service (búcsúztatás temetőben) retentive memory (jó emlékezőtehetség) short memory (rossz emlékezőtehetség) slip one's memory (kiesik az emlékezetéből) within living memory (eleven emlékezetben élő) of evil memory (rossz emlékű, rossz emlékezetű) beyond memory (emberemlékezet óta) mender (javító) mending (javuló, foltozás) on the mend (javulóban) be mending (javul(óban van)) make do and mend (toldoz-foltoz/beéri a régivel is) mend (megjavítani, (meg)javit) mend fences (helyrehoz kapcsolatot/ismeretséget) mend matters (helyrehoz) mend one's pace (meggyorsítja lépteit) mend one's way (megjavul) mend the fire (tüzet felszít) mend the pace (fokozza az iramot, jól kilép, meggyorsítja lépteit, szaporázza a lépést) elme, értelem, értelmesség, józan ész emlékezés, emlékezet vélemény, nézet, álláspont, érzület cél, szándék, akarat, vágy lélek, szellem, gondolkodásmód figyel, figyel vmire, figyelembe vesz (USA) törődik, törődik vmivel(USA) kifogásol, ellenez(USA) vigyáz, vigyáz vmire, felügyel(USA) kedv, elme, gondolatvilág, értelem, ész(USA)a load off my mind (nagy kő esett le a szívemről USA) a sound mind in a sound body (ép testben ép lélek USA) absence of mind (szórakozottság USA) applt one's mind (összpontosít) at the back of one's mind (lelke mélyén, homályosan rémlik valami az ember agyában, tudata mélyén USA) attitude of mind (állásfoglalás;szellemi beállítottság USA) be in one's right mind ( helyén az esze USA9 be in two minds about sg (nem tud dönteni vmi felől) be mindful of (tekintetbe vesz USA) be mindful of sg (törődik vmivel;tekintetbe vesz vmit) be mindless of sg (nem törődik vmivel) be of a mind (egy véleményen van USA) be of the same mind (egy véleményen van USA) be on your mind (gondol valamire) be out of one's mind (elvesztette józan eszét USA) be sound of mind (épelméjű USA) bear in mind (emlékezetben tart USA) bear sg in mind (gondol vmire, nem feledkezik meg vmiről) blow one's mind (feldühíteni;felbosszantani USA) bring one's mind bear upon (összpontosítja a figyelmét USA) call mind (eszébe juttat/emlékezetébe idéz USA) call sg mind (emlékezetébe idéz vmit) call mind (eszébe juttatni USA) cast of mind (lelkület; észjárás USA) change one's mind (meggondolja magát USA) change one's mind (meggondolja magát USA) change the mind (mást határoz USA) clouded mind (elborult elme USA) come in my mind (eszembe jut USA) come in one's mind (eszébe jut USA) come inmy mind (eszembe jut USA) come inone's mind (eszébe jut USA) crosses mind (átvillan az agyán USA) derangement of mind (elmezavar) do you mind (lenne olyan szíves; megengedné kérem, hogy...; nem okoz problémát USA) do you mind .. mein christliche(r) Mann Frau schaut Pornos | andreasekklesia Erlebt, männer christliche partnersuche für alleinerziehende sich lisi osl trail.Schreibe dies aber hier nicht in meine Profil bvg partnersuche. when I was born (amikor megszülettem)bearable (elviselhető, tűrhető) unbearable heat (elviselhetetlen hőség) be born (születik) bear on sy (hatással van vkire) bear right / left (jobbra tart, jobbra tér) bear off (elhurcol) bear out (megerősít) bear arms (fegyvert visel) bear away (elvisz) bear down (legyőz) bear with (elnéző) bear down on (lecsap) bear down up (lecsap) bear in mind (emlékezetben tart) bear oneself (viselkedik) beat (dobbanás, legyőzött, megvert, ritmus, szívverés, verés, őrjárati körlet, ütem, ütés) beaten (döngölt, kalapált, kidolgozott, kikalapált, kimerült, kivert, legyőzött, megvert, vert) beaten path (járt út) beaten track (járt út, kitaposott út) beater (verő, habverő, hajtó, verő, ütő) beating (verés) beatnik (hippi) browbeaten (erőszakoskodott) dead beat (holtfáradt) drumbeat (dobpergés) eggbeater (habverő) heartbeat, heart beat (szivdobbanás) off beat (nem a megszokott) beat a drum (obol) beat a path (utat törni) beat an egg (tojást felver) beat down (lerombol, leszorít (árakat), letűz (nap), lever) beat in (betör, bezúz, fejébe ver) beat in(bever) beat it (húzz el) beat off (elhárít) beat out (kiver, vékonyra kikalapál) beat sy's ear down (megpofoz vkit) beat time (üti a taktust) beat up (felhajt, felver, fölver, toboroz, összever vkit) browbeat (megfélemlít) unbeatable (legyőzhetetlen, leverhetetlen, megverhetetlen, verhetetlen) unbeaten (veretlen) upbeat (beintés, felütés, ütemelőző, beat it! a rendőrségre) bring off (véghezvisz, sikerre visz) bring on (kellemetlenséget okoz, szóba hoz) bring out (megjelentet, bemutat, kihangsúlyoz) bring over (áthoz, meggyőz) bring round (magához térít, rábeszél vmire, elvisz, magával hoz) bring (magához térít, megállít pl. nem több, csak ennyicsak Preposition: kivéve, vmin kívül 2. legyőz vkit, megver vkit, leteper vkit, leüt vkit, leterít vkit down, ~ed - 2. kiegyenlít, egyenlővé tesz evenly (egyenletesen, egyformán, méltányosan, igazságosan, pártatlanul) evenness (egyenletesség, higgadtság, kiegyensúlyozottság, simaság, szabályosság) eventful (eseménydús) eventless (eseménytelen) eventual (végleges, végső) eventually (végső fokon, végül, végül is) uneven (egyenetlen, egyenlőtlen, páratlan (szám)) unevenly (egyenetlenül) even as (éppen úgy, éppen úgy, mint...) even as speak (most is, még most is, jelenleg is) even bet, even money (egyenlő esély fogadásnál) even break (egyenlő esély) even deal (tiszta, tisztességes üzlet) even game (páros játékállás) even function (páros függvény) even if (még akkor is, ha ...) even though (még akkor is ha ...) though I had known (még ha tudtam volna is) even less (még kevesebb, még kevésbé) even number (páros szám) even or odd (páros vagy páratlan) even money (kerek összeg) even more (még inkább) even now (még most is, még most sem, pont most) even pace (egyenletes sebesség, egyenletes gyorsaság) even poise (egyensúly) ever supposing that (még ha fel is tételezzük, hogy) even so (ennek ellenére, mégis) even then (még akkor is,; éppen akjkor) even-handed, evenhanded (elfogulatlan, igazságos, méltányos, pártatlan) not even (még akkor sem) of even date (azonos keletű, ugyanazon keletű) on even terms (azonos feltételekkel, egyetérétsben) on an even keel (egyenletesen, egyenletesen, zökkenőmentesen) or even (sőt, , sőt mi több, vagy inkább, még,) be even with sy (vkik nem tartoznak egymásnak, kvittek) meet on even grounds (egyenlő eséllyel küzdenek, versenyeznek) make even (elsimít/elegyenget) get even with sy (eléri vkinek a színvonalát) that will even things out (ez majd helyrehozza a dolgokat) at every turn (minduntalan, minden alkalommal) be in on everything (mindenben érdekelve van) before everything else (mindenekelőtt) bend every effort (megtesz minden tőle telhetőt) by every indication (minden jel szerint) by every indication (minden jel szerint) by everybody (mindenki által, pl.

Old bossy aludt chat line number-49Old bossy aludt chat line number-64Old bossy aludt chat line number-79

] Anya Steiner erzählt der mittlerweile sechsjährigen Lina, dass ein netter Mann ihr mit seinem Samen geholfen habe. felkészülve arra, hogy vkit/vmit megvédjünk vagy megtámadjunkagainst a receipt (nyugta ellenében) against his coming (érkezésére készülve) against the grain (kedve ellenére, nem szívesenszálirányra merőleges) against the rules (szabályellenes) against the stream (ár ellen) against the sun (jobbról balra) against the wall (afalnak támaszkodva, dőlve) against a white background (fehér háttér előtt) as against sg (szemben/ellentétben vmivel) conditions are against us (a körülmények ellenünk szólnak) might against right (az erősebb joga) over against the school (szemben az iskolával) proof against sg (ellenálló vminek) race against time (versenyfutás az idővel) advance against (megtámad) barge against (nekiütődik) barge against sg (nekiütődik vminek) be against sg (ellenez, rosszall vmit, nem helyesel vmit) be dead against (makacsul/mereven ellenez) be up against sg (vmivel szembe találja magát, szembenáll, küzd) beat against (nekiverődik) blunder against (beleütközik) buck against (ellenáll, ellenszegül) bump against (nekiütközik, nekiütődik) come out against (kirohan ellene) come up against (beleütközik/összeütközésbe kerül vele) dash against (nekiront vminek, nekivág vmit vminek) dash against (nekiront/nekivág/hozzávág, nekiront) drive against (nekiszorít) exchange against sg (elcserél vmi ellenében) except against (ellenvetést tesz, kifogást emel, nem fogad el, visszautasít, óvást emel) exclaim against (tiltakozik ellene) go against (ellenkezik, ellenszegül vki akaratának) go flat against (nyíltan elleneszegül) guard against sg (védekezik vmi ellen) hit against (nekiütődik) hit against sg (nekiüt vminek, nekiütődik vminek) hold against (felró) hope against hope (reménytelen helyzetben is remél) huddle up against (összebújik/-simul) jar against (csörömpöl, csörögve nekiütődik) kick against (kapálódzik vmi ellen, rugdalódzik vmi ellen) knock against (beleütődik, nekiüt, nekiütődik, összetalálkozik) knock up against (beleütközik) lean against (nekitámasztani) lean against sg (nekitámaszkodik vminek, nekidől vminek, nekitámaszt vminek) makle preparations against his coming (előkészületeket tesz érkezése alkalmából, felkészül az érkezésére) offend against (megszeg, megsért) pit against sy (szembeállít vkit vkivel, egymás ellen uszít) press against (nekitámaszkodik) prevail against (győzedelmeskedik vmi felett) race against time (versenyfutás az idővel) rage against sg (kikel vmi ellen, kirohan vmi ellen) rail against sy (kirohan vki ellen) recline against (nekitámaszkodik, odadől) run against (beleszalad, ellenkezik, nekiszalad, versenyez, összetalálkozik, összefut) run against sth (nekiszalad vminek) rush against the wall nekiront a falnak) say sth against sb (mond vmit vki ellen) set against (összehasonlít, összevet) stand against (ellenáll vminek, ellenez vmit, támaszkodik vminek) stand up against (szembeszáll) strike against (nekiütődik) swear against (eskü alatt vádol) turn against (szembefordul) warn against sy/sg (óv vkitől/vmitől) of 4 years; a four-year-old (4 éves) at the age of 4 years (4 éves korában) by the age of 4 years (4 éves koráig) since the age of 4 years (4 éves kora óta, 4 éves korától) between at age of years four-fifty (4-5 éves kora között) around 4 years (4 éves kora körül) a boy of five (egy ötéves fiú) he is in his thirties (harmincas, elmúlt 30 éves) prehistoric/prehistorical age (történelem előtti kor) middle ages (középkor) near sixty years of age (közel a hatvanhoz, majdnem hatvan éves) agency (ügynökség) law agent (ügyvéd) sub agent (alvállalkozó) news agent (újságárus) sole agent (kizárólagos képviselő) press agent (sajtóügynök) estate agent (ingatlan ügynök) secret agent (titkos ügynök/hírszerző business agent (üzleti ügynök) shipping agent, forwarding agent (szállítmányozó) insurance agent (biztosítási ügynök) travel agent (utazásszervező, -ügynök) blasting agent (robbantóanyag) causative agent (kórokozó) finishing agent (kikészítő anyag)long ago (régen) a long time age (régen) before a very long time (régen) many years ago (sok évvel ezelőtt) in olden times (hajdanában) just?? (Nem tehetek mást, minthogy ...) I cannot but believe that ...)(Azt kell hinnem, hogy ...) Preposition: 1. vki alkotott vmit, vmi vki által, alapján készül 7. lépcsőn) fly down windth (szélirányban repül, szél mentén repül) get down (levesz, levesz, leemel) go down (lemegy, végigmegy) have a down on sy (ki van rúgva, pikkel vkire, nem szivlel vkit) hew down (lenyes) lay down (letenni, lefektet, letesz, leszögez, megállapít) let down (leenged, leenged (ruhát)) lie down (lefekszik) look downwards (lefelé néz) mow down (lekaszál) pay down (lefizetni) peg down (lecövekel) pin down (leszögez) put down (letesz) / put down (megalázás; leszidás) run down (leszalad, lefolyik) / run down (kimerült, leromlott)draw back (habozik, visszahúz, elpártol vkitől) draw in (takarékoskodik, vonz pl. a kiadást) draw on (igénybe vesz vmit) draw out (beszédre bír vkit, kivesz pl. kerül valamilyen állapotba is, beleesik, oszlik pl. vmivel szembeállítva, szemben vmivel, vmilyen háttér előtt 4. (ha nem a saját szememmel láttam volna ...) not but that I pity him; not but what I pity him (nem mintha nem sajnálnám; nem mondom; nem mondon, hogy nem) all but (madnem) all but he/him (rajta kívül mindenki; ő kivételével mindenki; kivéve őt) anything but that (mindent, csak azt ne) last but one (utolsó előtti) next door but one (innen a második ajtó) but for that (anélkül; ha az nem volna) but an hour ago (alig egy órája, alig egy órával ezelőtt) I cannot but ... vmin keresztül, vmin át, vmin végig, -on, -en, -ön 4. vmi által működik, -val, -vel, közlekedési eszköz által 6. árak) downwards (lefelé, felülről) downwards bird (agyafúrt kópé, ügyes, szemfüles, ravasz róka, vén csirkefogó, dörzsölt) downwind (szélirány, szélirányba eső) downy (dombos, pelyhes, puha) drawdown (lehívás) face down (arccal lefelé) further down (lejjebb, lentebb) godown (raktár (gyarmati kif.)) he is 0 down (10 dollár hiánya van) head down (fejjel lefelé) letdown (csalódás, cserbenhagyás, csökkenés, visszaesés, átejtés) lockdown (lezárás) low down (aljas) set down (elutasítás, letromfolás) showdown (helyzet közlése, kártyák leterítése, kártyák felfedése, leszámolás, szándékok közlése) shutdown (bezárás, kényszerű üzemszünet, zárvatartás, üzembezárás, üzemszünet) sundown (naplemente) ten points down (10 ponttal kevesebb) the clock is down; the clock has run down (az óra lejárt, megállt) the down of life (az élet alkonya, hanyatlás, romlás) the network is down (nem működik számítógéphálózat, nem elérhetó hálózat) the road runs downwards (az út lefelé lejt, lefelé halad) the sun is down (lement a lap) the wind is down (a szél elült, abbamaradt) ups and down of life (az élet viszontagségai, jó és balsors) be down (lent van (a földön), leesett, kiesett (pl nincs már az egyetemen), nem jól van, rosszul érzi magát), leáll (a gép), ) be down on one's luck (rosszul áll, pechje van) be down on sy (haragszik vkire, pikkel vkire) be with a cold (náthával fekszik) bed down (almoz) bog down (megfeneklik) cry down (leszól/ócsárol) cut down (kivág; lecsökkent) die down (elhal) down (legyőz, leszállásra kényszerít, letesz) down drink(bedob, lehajt, felhajt (egy pohárral)) down tools (sztrájba kezd, megtagadja a munkát) fall down sg (leesik, legurul vmin pl. fizetéssel) fall for (beleszeret vkibe, téved) fall in (beomlik, sorakozik) fall in with (megegyezik vkivel, véletlenül találkozik vkivel) fall in(kerül vhova pl. vmi történik vmi egyik végétől a másik végéig; hosszában, 2. vkivel menniall along (egész idő alatt, mindvégig, végig) along the road (az út mentén) along the way (útközben) along with (vkivel/vmivel együtt) alongside (hosszában, oldala mellett, oldala mellé) alongside of sy/sg (vki/vmi mellett; vkivel/vmivel együtt, felváltva) edge along (mentén halad) bring along (magával hoz) chug along (elpöfög) come along (eljön, fejlődik, halad, vele megy, végigmegy) dodder along (öregesen bandukol) drag along (magával hurcol) draw along (magával cipel) drive along (végighajt) edge along (halad vmi mentén) get along (előrejut, halad, boldogul) go along (végigmegy) hop along (mendegél) hurtle along (csörömpölve tovaszáguld) inch along (lassan mászik, lassan halad) jog along (ballag) lump along (nehézkesen baktat) moon along (elbabrál, elgatyázza az időt, elmatat, elpiszmog, lófrál, semmiséggel tölti az időt, szöszmötöl, tétlenül ődöng) move along (továbbmegy, előremegy, előrehalad) muddle along (eldöcög) nip along (siet, szalad) pad along (halk léptekkel halad, nesztelen léptekkel halad) pass along (elmegy vmi mellett, végigmegy) plod along (cammog, vánszorog) pound along (cammogva/zörögve halad) push along (továbbsiet, továbbmegy) rattle along (végigzörög) rub along (éldegél) run along (elszalad, átszalad, vmi mentén halad, vmi mentén fut, vmi mentén vonul, vmi mentén húzódik) scratch along (eltengődik) slog along (alig vonszolja magát) spank along (gyorsan megy) spin along (száguld) sweep along (előresuhan) take along (magával visz) tear along (rohan, száguld, végigrohan,végigszáguld) tootle along (furikázik) trip along (könnyedén lépked) trot along (elsiet) amendment (helyesbítés, javítás, kiegészítés, módosítás) amendments of tenders (ajánlatok kiegészítése) amends (kárpótlás, kártalanítás, ) amend one's way of life (jó útra tér) amend one's way of life (megjavul, jó útra tér) make amends (kártérítést fizet) make amends for sg (kártérítést fizet vmiért, helyrehoz vmit, jóvátesz vmit) unamended (változatlan) amongst (közé, között) between (valami két különböző dolog között) among each other (egymás között, egymással) among other things (többek között, egyebek között) among others (többek között) among the first (elsők között) from among the crowd (a tömegből) one among many (egy a sok közül) one among thousand (ezer közül egy) one from among the crowd (egy a tömegből) count sy among one's friends (barátai közé sorol, számít vkit) fall among (véletlenül vhová kerül) fall among thieves (rablók kezébe kerül) go among people (emberek közé megy , jár) prevail among in (uralkodik, érvényesül) rank among the best (a legjobbak közé tartozik) reckon among (vmi közé számít, vmi közé sorol)amount (jár vmivel, vezet vmihez) any amount (sok, óriási, hatalmas) no amount of (semmi) in small amounts (kis tételekben) the amount of (összeg erejéig) it amounts that ("az annyit jelent, hogy") it amounts this ("ez annyit jelent, hogy") any amount of money (óriási pénzek) gross amount (bruttó összeg) face amount (névérték) tantamount (annyi mint, egyenértékű) paramount (legfőbb, mindenekfelett való)amused (le van nyűgözve) amusing (mulattató, szórakoztató, élvezetes, elbűvölő, elragadó) amusement (időtöltés, mulatság, mulattatás, szórakozás, szórakoztatás, szórakozási lehetőség, élvezet) be amused (meg van lepve, meglepődik) be amused at sg (mulat vmin, derül vmin, élvez vmit) amuse oneself (jól érzi magát, szórakozik) amusement park (vidámpark) amusement arcade (játékterem) highly amusing (igen mulatságos)any - kérdésben és tagadásban használják. nyír, nyes, lenyír, megnyír, körülnyír, megnyírbál; 3. lyukaszt, átlyukaszt, kilyukaszt; kefél, vakar;/ Noun: 1. the finger (beinteni vkinek) have at one's fingertips (kisujjában van) he wouldn't lift a finger, he wouldn't stir a finger (kisujját se mozdítaná) his fingers are all thumbs (kétbalkezes) keep fingers crossed (izgul/reméli hogy sikerülni fog) ladyfinger (babapiskóta) light fingered gentry (zsebtolvajok/zsebesek) my fingers itch ("alig várom, hogy") sticky fingers (tolvaj, enyveskezű) they are finger and thumb (egy húron pendülnek) finger a bribe (vesztegetési pénzt fogad el) finger sg over (végigsétáltatja az ujjait vmin, végigtapint vmit) finger sy's money (elcseni vki pénzét, ellopja vki pénzét) finger the piano (zongorán kalimpál, klimpíroz) have a finger in every pie (mindenbe beleüti az orrát, minden lében kanál) have a finger in the pie (köze van hozzá) have at one's fingers' ends (kisujjában van) pull one's finger out (csipkedi magát, dolgozik, keményen elkezd dolgozni, ráhajt, rákapcsol, ráver a melóra, összekapja magát) put one's finger on sg (biztos benne) put the finger on (rátapint a lényegre) shake one's finger at (ujjával megfenyeget) slip through one's fingers (kicsúszik a kezéből) snap one's fingers (csettint az ujjával) snap one's fingers (fittyet hány) the finger nails (teljesen, tökéletesen) the fingertips (ízig-vérig) twirl the fingers (ujjaival malmozik, ölbe tett kézzel vár) wag one's finger at sy (ejnyézik vkire, mutatóujjával megfenyeget vkit) wharfinger (rakpartőr) flame out (fellobban, fellángol, lángol, lángokban áll, nagy lánggal ég) be in flames (lángban áll, lángokban áll, lángol) fan the flames (szítja vki szenvedélyét, felkorbácsolja szenvedélyét) go up in flames, burst inflames (kigyullad) an the flame (felszítja a tüzet) commit the flame (eléget) flame thrower (lángszóró) salamander in flames (tűzgyík) the flames ate up the forest (az erdő lángok martaléka lett, a tűz elpusztította az erdőt) home (otthon, lakás) housing (otthon, lakás) at home (otthon a lakásban) stay at home (otthon marad) leave home (távozik, elmegy otthonról) from home (hazulról, otthonról) Link: Lakástípusok, lakhelyek (Housing)flexible (hajlékony, hajlítható, rugalmas) inflexible (rugalmatlan, hajthatatlan, makacs, nem hajlékony) flexibility (rugalmasság, hajlékonyság, hajlíthatóság, alkalmazkodóképesség) flexion (hajlítás) deflexion (elhajlás) flexible housing (hajlékony burkolat) flexitime (rugalmas munkaidő)ground floor (földszint) first floor (1. emelet) upper floor (felső szint, emeleten) storey (emelet, szint) storeyed (-emeletes) multi storey (emeletes) three storey (háromszintes) two storeyed (kétszintes)flowerbed (virágágy) cauliflower (karfiol) flower-patterned (virágmintás) allergy dust of the flower (allergiás a virágporra) sunflower (napraforgó) sunflower seed (napraforgó mag) bunch of flowers (virágcsokor) all fool's day (április elseje) bloody fool (hülye barom) fool hardy (vakmerő) fooleries (bolondság, bolondságok) foolery (bohóckodás, bolondozás) foolhardy (merész, vakmerő) foolish (bolond, buta, esztelen, nevetséges) foolishly (bután, nevetségesen) foolproof (üzembiztos) fool's cap (bohócsapka, csörgősipka) fool's errand (hiábavaló út) fool's paradise (eldorádó, csodaország, boldog tudatlanság) foolscap (írólap) he is no fool (nem esett a feje lágyára) pound foolish (penny) the veriest fool (kötöznivaló bolond) there's no like fool (vén bolond - idős, de tapasztalatlan) there's no like make a fool of oneself (nevetségessé teszi magát) fool about, fool around (elbolondozza az időt, hülyéskedik, ostobaságokkal tölti az idejét, csatangol, kószál) fool about (hülyéskedik) fool away (elpocsékol) fool in(beleránt/behúz) fool out (kiforgat) fool sy indoing sg (belerángat vkit vmibe) fool sy out of sg (kiforgat vkit vmijéből) fool with (bolondozik) make a fool of (bolonddá tesz) make a fool of oneself (bolondot csinál magából) play the fool (bolondozik, ostoba tréfákat űz) play the fool with (becsapja/rászedi) tomfool (bohóckodik, hülyéskedik) tomfool (bamba, hülye, mamlasz) tomfoolery (bolond dolog, hülyéskedés, ostobaság) veriest fool (kötözni való bolond) Preposition: 1. vmiért cserébe, viszonzásként, ellenszolgáltatásként 3. valamilyen célból, vmi céljából, miatt, végett, okáért, okából, -ért 4. vki érdekében támogatásképp, vki mellett támogatásképp 6. vmi kerül (ára) valamennyibe - It is for four dollars. elvárják egy személytől vagy dologtól, hogy vmit megtegyen - ..the childre, go bed; ... vmi történik párhuzamosan vminek a hosszában; mentében, mentén, Adverb: 4. any day (bármelyik nap) any time (bármikor) anything (akármi) anybody (akárki) of any () any number of (akárhány, bármennyi, egész sereg, töméntelen) any of us (bármelyikünk) any more (többé már nem, már nem, további) not any more (többé nem) appearance (megjelenés, külső megjelenés, látszat, fellépés pl. - vki/vmi olyan, ugyanolyan valamiben, mint vki/vmi (pl. kapocs, szorító, csiptető, csipesz, szorítóbilincs, szorítófog, szorítókapocs, szorítókengyel, kábelsaru, 2. vmilyen időre / vmennyi ideig, vmennyi időn át / vmennyi ideje, vmennyi idő óta 7. for monkeys eat bananas; Conjunction: mert, mivel, minthogy, ugyanisallow for (figyelembe véve) as for, as for that (ami azt illeti) as for me, as for myself, as for my part (ami engem illet) as for him (ami őt illeti) crave for (vágyakozik) except for (eltekintve attól hogy, ha figyelmen kívül hagyjuk hogy, kivéve ha) for a fee (díj ellenében) for a show (a látszat kedvéért) for a song (bagóért, fillérekért, olcsón, potom pénzért) for all that (annak ellenére, noha, ami azt illet) for all you say ...

Leave a Reply

 1. matching sorting online dating markets 15-Jul-2017 13:41

  Men who do not want to work long hours or want to be stay at home dads face criticism.

 2. ex boyfriend dating website 04-Aug-2017 05:52

  Choose from a double, twin or family room (further details below).

 3. Xxx adultdating 31-Dec-2017 12:55

  Our webcam girls want to be absolutely sure that they are chatting with users over the age of 18.

 4. accomodating the soul 31-Jul-2017 16:04

  They attempt to extract money from men by asking for help to pay for translation services, language lessons, and other means. I originally connected with this agency through a posting they made on

 5. Free live sex in mumbai 10-Feb-2017 14:15

  Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu.